17 มีนาคม 2562 กรมชลประทาน ชี้แจงข่าวฝายกั้นน้ำปิง ฝายยังมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190316200610722

รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวฝายกั้นน้ำปิง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ถูกน้ำกัดเซาะฝายหินพังลงมาในหลายจุดไม่สามารถชะลอและเก็บกักน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าไปตามคลองสาขาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ โดยระบุว่าฝายกั้นน้ำปิง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครสวรรค์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้ว พบว่าฝายดังกล่าว ยังมีสภาพใช้งานได้ตามปกติ สามารถยกระดับน้ำเข้าคลองธรรมชาติ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำปิงได้ รวมทั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ายังสามารถสูบน้ำได้ตามปกติเช่นกัน ทั้งนี้ในส่วนของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สูบน้ำจากแม้น้ำปิง แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยานั้น ทางโครงการชลประทานนครสวรรค์ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบและนายอำเภอต่างๆ ให้จัดรอบเวรการสูบน้ำร่วมกัน และเน้นย้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งขอให้งดทำนาปรังต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ได้วางไว้ ส่วนฝายที่ชำรุดเสียหาย  เป็นฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงที่ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานกำแพงเพชร ขณะนี้ทางโครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้เข้าช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือพื้นที่ปลายน้ำแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมกับเร่งดำเนินการซ่อมแซมฝายเดิมที่พัง ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด